Groene Kaart Motorverzekering

Is de groene kaart verplicht om bij je hebben?

Bij een motorverzekering is het Internationaal Verzekeringsbewijs, voorheen bekend als de groene kaart, in sommige landen verplicht. Dit bewijs wordt door de verzekeraar jaarlijks verstrekt, zolang de verzekering actief is, en kan zowel op papier als digitaal worden ontvangen. Het document bevat essentiële informatie voor het geval er in het buitenland een ongeval plaatsvindt.

Een groene kaart dient als internationaal bewijs van verzekering voor je voertuig, in de vorm van een document of een pasje. Het is bedoeld om te laten zien dat je voertuig verzekerd is wanneer je in het buitenland bent.

De volgende informatie is te vinden op de kaart:

  • Het polisnummer;
  • Contactgegevens van de verzekerde;
  • De geldigheid van de verzekering;
  • Het kenteken van het verzekerde voertuig;
  • De landen waar je dekking hebt.

Het dekkingsgebied van de motorverzekering is meestal hetzelfde maar er zijn per verzekeraar kleine verschillen. Check voor vertrek altijd of het land, waar je naar toe gaat op de groene kaart staat. Er is een lijst met landen waar de verzekeraars dekking afgeven, dit is de zogenaamde Europese Economische Ruimte (de EER). Hieronder vallen alle landen in de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook in Servië, Zwitserland en Andorra geeft de verzekeraar verzekeringsdekking.

Om verwarring te voorkomen of je nu wel of niet de groene kaart bij je dient te hebben is het aan te raden om deze digitaal aan te vragen. Print je deze uit dan hoeft deze niet meer verplicht te worden afgedrukt op groen papier.

de MotorVerzekering Kennisbank Groene Kaart Motorverzekering