Partijen in een verzekering

 

Verzekeraar

Bij elke afgesloten verzekering zijn meerdere mensen of partijen betrokken. De verzekeraar is de partij die de verzekering aanbiedt als dienst naar de verzekeringsnemer. De polis is de overeenkomst en het aanvraagformulier het contract. Veelal is er ook een tussenpersoon / assurantieadviseur die bemiddelt tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Als de tussenpersoon onafhankelijk is dan kan deze kiezen uit meerder verzekeraars en kan daardoor verschillende mogelijkheden bieden die aansluiten op de behoeftes van de verzekerde. De verzekeraar sluit de overeenkomst met de verzekeringsnemer. Als dit zonder tussenkomst van een tussenpersoon gebeurt dan wordt de verzekeraar een “direct writer” genoemd.

Verzekeringnemer

Naast de verzekeringsnemer kan de verzekeraar met meer partijen te maken hebben, dit zijn de verzekerde en de begunstigde. De verzekeringsnemer is de persoon die de verzekering heeft afgesloten en vaak betaalt deze ook de premie. De verzekerde is de persoon waar de verzekering over gaat. De verzekeringsnemer hoeft dus niet per se de verzekerde te zijn. Denk hierbij aan een ouder die een (brom)fietsverzekering afsluit voor zijn (minderjarig) kind. Meestal is de verzekerde dezelfde persoon als de verzekeringsnemer.

Verzekerde

De voorwaarden omschrijft een verzekerde als volgt:

  1. de eigenaar, kentekenhouder van de motor;
  2. een persoon die met jouw toestemming de motor bestuurt of meerijdt;
  3. de werkgever van de verzekerde als hij volgens artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor schade, die de verzekerde heeft veroorzaakt.

Begunstigde

De derde partij, de begunstigde, is de partij aan wie een vergoeding van een afgesloten verzekering wordt uitbetaald in het geval dat dit nodig is. Bij een motorverzekering is dit bijna altijd de verzekeringsnemer. Verzekeringen waarbij dit anders kan zijn is bijvoorbeeld het geval bij een levensverzekering of ongevallenverzekering.

Rechtspersoon

Een zakelijke verzekering kan worden afgesloten met een rechtspersoon, denk aan een BV of een NV. Tegenwoordig wordt er een UBO verklaring opgevraagd bij het bedrijf. Verzekeraars vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)  Verzekeraars zijn derhalve verplicht de Ultimate Beneficial Owner (UBO), te achterhalen. Zo is altijd duidelijk wie de uiteindelijke belanghebbende persoon of personen zijn die het bedrijf vertegenwoordigen.

Verzekeringsnemer

Een verzekerings–nemer sluit de verzekering af en betaalt de premie

Verzekerde

De verzekerde is de persoon waar de verzekering over gaat, bijv. de bestuurder

Begunstigde

De begunstigde is de partij waar het uitgekeerde bedrag aan wordt betaald

de MotorVerzekering Kennisbank Partijen in een verzekering