Wat is motorschade?

We krijgen allemaal wel eens met een schadegeval te maken. Welke motorschade kun je tegenkomen?

Schade aan een motor is vermindering van waarde of functionaliteit van de motor.

Voorbeelden van motorschade:

 • Een kras langs de laklaag
 • Roest door chemische middelen
 • Gebogen of afgebroken handvatten
 • Een doorgebrande remkabel
 • Deuken of doorgeslagen gaten door zware hagel
 • Algehele schade door bijvoorbeeld omvallen of slippen.

Het type schade dat kan worden geclaimd hangt af van de dekking waar jouw voertuig onder is verzekerd.

Meest voorkomende typen schade voor motors

Brand: Brandschade is het gevolg van ontbranding of kortsluiting in de motor, waardoor vuur en vlammen ontstaan en dat zich op eigen kracht kan uitbreiden. Onder brand wordt niet verstaan het doorbranden, oververhitten, smeulen, schroeien, zengen, smelten en verkolen. Echter kunnen deze situaties wel leiden tot brand.

Diefstal: Diefstalschade is schade of vermissing van het voertuig doordat deze wordt meegenomen zonder toestemming van de eigenaar. Schade aan de motor wordt vergoed als de motor binnen 30 dagen na de diefstal wordt gevonden. Gebeurt dit niet? Dan kan de volledige waarde van het voertuig worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij mits je motor minimaal is verzekerd voor beperkt Casco dekking. De uitkering is gelijk aan de dagwaarde op het moment van diefstal.

Storm: Stormschade is schade door natuurlijke omstandigheden zoals harde wind of hagel. Stormschade kan worden geclaimd asl er een gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 minuten van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 Beaufort). Voorbeelden van stormschade zijn: Zware hagel, omwaaien van bomen en het omwaaien van de motor.

Botsen: Botsen komt voor wanneer je motorfiets in contact komt met een ander voertuig of een ander object. Bij een motor treedt er al snel schade op bij botsen, door kwetsbaarheid en mogelijke snelheid.

Slippen: Slippen komt voor wanneer de wielen van het voertuig het contact kwijtraken met het wegdek. Dit kan gebeuren bij nat of glad wegdek door regen of hoge temperaturen. Hoge temperaturen kan er voor zorgen dat er olie, rubber of stofdeeltjes op de weg voor gladheid zorgen. Dit kan leiden tot het van de weg raken of botsen van het voertuig.

Van de weg raken: Wanneer een bestuurder controle verliest over zijn motor is het mogelijk dat deze van de weg raakt. Dit kan komen door slippen, beschadiging aan het voertuig of te hoge snelheden. Dit kan leiden tot grote schade en/of letsel. Bel in dit geval altijd de wegenwacht en politie als uw voertuig beschadigd raakt. Het kan gevaarlijk zijn om hierna gelijk weer de weg op te gaan.

Vandalisme: Vandalisme is een type schade waarbij schade met opzet wordt toegebracht aan uw voertuig. Voorbeelden hiervan zijn krassen op de lak doordat hier een voorwerp langs is gehaald, of spiegelschade doordat deze is stukgemaakt. Dit type schade wordt uitgekeerd als je Casco of Allrisk dekking hebt, maar er zijn uitzonderingen:

 • Schade toegebracht door diefstal, of poging hiertoe
 • Schade door joyriding
 • Schade door rellen.

In het geval van schade door kinderen van de leeftijd 14 jaar en jonger de ouders verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van de toegebrachte schade. Hier is een speciale regeling voor opgesteld, genaamd de krassende kinderregeling.

Een uitkering kan worden uitbetaald nadat er een schadeclaim is ingediend. Er wordt eerst gekeken naar de dekking en of de schade onder de verzekering valt. Een uitkering wordt vastgesteld door de verzekeraar en is altijd een redelijk en onderbouwd bedrag. Het kan ook zijn dat de verzekeraar de reparatienota van de garage voldoet. De verzekeraar zal ook altijd de verzekeringnemer informeren over een eventueel eigen risico.

Uitsluiting:

Er zijn ook verschillende typen schade welke niet zijn verzekerd, ongeacht van het verzekeringspakket. Deze zijn als volgt:

 • Schade  door het gebruik van het voertuig op manieren die niet wettelijk zijn toegestaan of anders zijn dan de overeenkomst van de verzekeringsmaatschappij.
 • Schade door het in beslag nemen van het voertuig door overheidsinstanties.
 • Schade door muiterij, opstand, burgeroorlog, conflict of oproer.
 • Schade met opzet. Hier onder verstaan wij schade door goedkeuring van de verzekerde of belanghebbende.
 • Schade door het gebruiken van een ongeldig rijbewijs.
 • Schade door rijden onder invloed
 • Schade door het gebruik van het voertuig op terrein zonder noodzaak. (Bijvoorbeeld water op terrein)
 • Schade door Verhuur.
 • Schade door het gebruik van het voertuig voor wedstrijden.

Gevallen van Uitsluiting waarbij de verzekerde kan laten zien dat de situatie zich heeft voorgedaan buiten de voorkennis en/of eigen wil en de verzekerde geen verwijt treft aan die omstandigheden zijn echter wel verzekerd.

de MotorVerzekering Kennisbank Wat is motorschade?