Wat is motorschade?

We krijgen allemaal wel eens schade. Welke motorschade kun je oplopen?

Definitie van motorschade: Vermindering van waarde of functieverlies van de motor.

Voorbeelden van motorschade:

 • Een kras langs de laklaag
 • Roest door chemische middelen
 • Gebogen of afgebroken handvatten
 • Een doorgebrande remkabel
 • Deuken of gaten door zware hagel
 • Algehele schade door bijvoorbeeld omvallen of slippen.

Voor schade aan je motor is het van belang welke motorschade je kunt claimen bij de verzekeraar. Dit hangt natuurlijk ook af van de dekking waartegen jouw motor is verzekerd.

Meest voorkomende schade bij een motor

Brand: Brandschade is het gevolg van ontbranding of kortsluiting in de motor, waardoor vuur en vlammen ontstaan en dat zich op eigen kracht kan uitbreiden. Onder brand wordt niet verstaan het doorbranden, oververhitten, smeulen, schroeien, zengen, smelten en verkolen. Deze situaties kunnen echter wel leiden tot brand.

Diefstal: Diefstalschade is schade of vermissing van de motor zonder toestemming van de eigenaar. Schade aan de motor wordt vergoed als de motor binnen 30 dagen na de diefstal wordt gevonden. Wordt de motor pas na 30 dagen teruggevonden? Dan kan de volledige waarde van het voertuig worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij mits je motor minimaal is verzekerd voor beperkt Casco dekking. De uitkering is gelijk aan de dagwaarde op het moment van diefstal.

Storm: Stormschade is schade door natuurlijke omstandigheden zoals harde wind of hagel. Stormschade kan worden geclaimd indien er een gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 minuten van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 Beaufort). Voorbeelden van stormschade zijn: Zware hagel, omwaaien van bomen en het omwaaien van de motor.

Botsen: Botsen komt voor wanneer je motorfiets in contact komt met een ander voertuig of een ander object. Bij een motor treedt er al snel schade op bij botsen, door kwetsbaarheid en mogelijke snelheid.

Slippen: Slippen komt voor wanneer de wielen van het voertuig het contact kwijtraken met het wegdek. Dit kan gebeuren bij nat of glad wegdek door regen of hoge temperaturen. Hoge temperaturen kan er voor zorgen dat er olie, rubber of stofdeeltjes op de weg voor gladheid zorgen. Dit kan leiden tot het van de weg raken of botsen van het voertuig.

Van de weg raken: Wanneer een bestuurder controle verliest over zijn motor is het mogelijk dat deze van de weg raakt. Dit kan komen door slippen, beschadiging aan het voertuig of te hoge snelheden. Dit kan leiden tot grote schade en/of letsel. Bel in dit geval altijd de wegenwacht en politie als uw voertuig beschadigd raakt. Het kan gevaarlijk zijn om hierna gelijk weer de weg op te gaan.

Vandalisme: Vandalisme is een type schade waarbij schade met opzet wordt toegebracht aan uw voertuig. Voorbeelden hiervan zijn krassen op de lak doordat hier een voorwerp langs is gehaald, of spiegelschade doordat deze is stukgemaakt. Vandalisme schade wordt uitgekeerd als je Casco (ook wel Allrisk genoemd) dekking hebt.

de Krassende Kinderregeling

In het geval van schade door kinderen van 14 jaar en jonger, dan kun je de ouders aansprakelijk stellen voor de kosten van de toegebrachte schade. Hier is een speciale regeling voor opgesteld, de zgn krassende kinderregeling.

Een uitkering volgt nadat er een schadeclaim is ingediend. Er wordt eerst gekeken naar de dekking en of de schade onder de verzekering valt. Een uitkering wordt vastgesteld door de verzekeraar en is altijd een redelijk en onderbouwd bedrag. De verzekeraar kan ook de reparatienota van de garage voldoen. De verzekeraar zal ook altijd de verzekeringnemer informeren over een eventueel eigen risico.

Uitsluiting:

Er zijn ook schades die worden afgewezen, ongeacht de dekking, in de volgende situaties:

 • Het gebruik van de motor is zodanig dat dit niet wettelijk is toegestaan;
 • Schade door het in beslag nemen van het voertuig door overheidsinstanties;
 • Onkosten door muiterij, opstand, burgeroorlog, conflict of oproer;
 • Opzet door de verzekerde of belanghebbende;
 • Bestuurder heeft een ongeldig rijbewijs;
 • Rijden onder invloed;
 • De motor wordt verhuurd en de verzekeraar is hier niet van op de hoogte;
 • Schade tijdens snelheidswedstrijden of bijvoorbeeld bij motorcross.

Uitzonderingen

Er zijn situaties te bedenken waarbij er wel dekking is. Als de verzekerde kan laten zien dat de situatie zich heeft voorgedaan buiten de voorkennis en/of eigen wil van de verzekerde en de verzekerde is niets te verwijten dan kan de verzekeraar beslissen om de schade toch te vergoeden.

Heb je schade, vul dan altijd meteen een schadeformulier in.

de MotorVerzekering Kennisbank Wat is motorschade?